terapia dysleksji Warszawa
 

METODA DENNISONA I GLOTTODYDAKTYKA - CO TO TAKIEGO?
TEKST: JOANNA ZAWISTOWSKA

METODA DENNISONA

Metoda Dennisona (tzw. "Gimnastyka Mózgu") jest to metoda wspomagania procesów uczenia się oraz korygowania dysharmonii rozwojowych u dzieci. Polega na stymulowaniu naturalnych mechanizmów rozwoju poprzez zastosowanie specjalnych ćwiczeń ruchowych. Wspomagają one synchronizację pracy obu półkul mózgowych oraz poprawiają szybkość reakcji na bodźce zmysłowe, koncentrację uwagi, umiejętności komunikacyjne oraz organizację działania, uczenie się i zapamiętywanie.

Gimnastykę Mózgu stosuje się w profilaktyce i terapii:
- trudności w nauce,
- dysleksji, dysgrafii,
- problemów z koncentracją uwagi i z pamięcią
- nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)

GLOTTODYDAKTYKA

Glottodydaktyka jest to nowoczesny program szeroko pojętego wychowania językowego opracowany przez prof. B. Rocławskiego. Nauka czytania i pisania stanowi w jego ujęciu element językowej edukacji dziecka i jest naturalnym efektem działań przygotowujących, które mogą być podjęte już w stosunku do bardzo małych dzieci. Zastosowanie nowoczesnych metod zgodnie z założeniami pedagogiki postpiagetowskiej pozwala dzieciom przygotowywać się do podjęcia nauki czytania i pisania tak długo, jak wymaga tego psychika i organizm każdego indywidualnego dziecka. Sama nauka trwa wówczas krótko i umiejętności czytania i pisania szybciej się automatyzują.


Glottodydaktyka stosowana jest z powodzeniem w wielu publicznych i niepublicznych przedszkolach i szkołach na terenie Polski. Wykorzystuje się ją również w pracy z dziećmi z dysleksją, dysgrafią i dysortografią ze szkół podstawowych, gimnazjów i liceum, a także w nauce czytania i pisania dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Na reedukację i terapię dysleksji zapraszamy do naszej poradni. Zapisy w zakładce Kontakt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NA SKRÓTY

 

POWRÓT DO BAZY WIEDZY

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

LOGOPEDA

INTEGRACJA SENSORYCZNA

DIAGNOZA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

TOMATIS

BIOFEEDBACK

NEUROFLOW

DYSLEKSJA

JOHANSEN

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

JAK U NAS WYGLĄDA

CENNIK

O NAS

KONTAKT

 

DRUKUJ