Leksja.pl - biofeedback
WWW: www.leksja.pl
MAIL: kontakt@leksja.pl
GSM: 697 07 66 40 :: 608 55 89 83

METODA EEG BIOFEEDBACK

Jest to metoda harmonizowania czynności fal mózgowych, opracowana w ośrodkach NASA i pierwotnie przeznaczona dla amerykańskich astronautów.

Metoda EEG biofeedback pomaga osobom z problemami natury psychologicznej i psychosomatycznej, zwłaszcza z:

• zaburzeniami koncentracji uwagi
• nadpobudliwością psychoruchową ADHD
• dysleksją, dysgrafią, dyskalkulią
• opóźnionym/zaburzonym rozwojem mowy lub jąkaniem
• depresjami
• nerwicami, stanami lękowymi i tremą
• zaburzeniami psychosomatycznymi

EEG biofeedback wykorzystuje zdolność mózgu do uczenia się, jak tworzyć poprawne fale mózgowe. Bioregulacja fal mózgowych polega na wyciszeniu i relaksacji przy równoczesnej aktywacji procesów myślowych. Wynikiem tego jest: obniżenie poziomu stresu, zwiększenie możliwości koncentracji i pamięci, rozwój twórczego myślenia, zmniejszenie nadpobudliwości i agresji, poprawa szybkości i sprawności psychomotorycznej. Biofeedback nie powoduje skutków ubocznych.

Metoda jest skuteczna i szybko przynosi odczuwalne efekty. Stała poprawa wymaga 10 - 15 zabiegów. Terapię prowadzimy zarówno z dziećmi, jak i z dorosłymi.


LEKSJA.PL • CENTRUM TERAPII DZIECIĘCEJ • WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

www.leksja.pl