Leksja.pl - terapia dysleksji
WWW: www.leksja.pl
MAIL: kontakt@leksja.pl
GSM: 697 07 66 40 :: 608 55 89 83

 

TERAPIA DYSLEKSJI

Terapia jest przeznaczona dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania.

DIAGNOZA: oprócz standardowych testów psychologicznych i pedagogicznych diagnoza obejmuje także badanie zaburzeń równowagi, koordynacji, praksji i koncentracji uwagi (niemal zawsze występujące obok i utrudniające terapię dysleksji), a także badanie wyższych funkcji słuchowych specjalnymi testami.

PROGRAM: oparty jest na Glottodydaktyce prof. B.Rocławskiego i obejmuje jednocześnie wszystkie stwierdzone zaburzenia związane z dysleksją, a nie - jak w przypadku typowej, szkolnej reedukacji - tylko te bezpośrednio związane z nauką czytania i pisania. Terapia jest także dostosowana do indywidualnych potrzeb każdego dziecka, a nie prowadzona według ogólnego, wspólnego wzorca.

Program zawiera m.in:

• elementy treningu uwagi słuchowej
• elementy treningu widzenia
• ćwiczenia grafomotoryki
• elementy Metody Dennisona ("Gimnastyki Mózgu")
• ćwiczenia równowagi i koordynacji wzrokowo -ruchowej

 


LEKSJA.PL • CENTRUM TERAPII DZIECIĘCEJ • WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

www.leksja.pl