integracja sensoryczna Warszawa

 

DIAGNOZA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ W PORADNI LEKSJA

Interesują Cię zajęcia (terapia) integracji sensorycznej?
Wszystkiego dowiesz się
tutaj.

 

Zanim zapiszą Państwo dziecko na terapię Integracji Sensorycznej, niezbędna jest diagnoza. Zapraszamy na diagnozę Integracji Sensorycznej do naszej Poradni.


CELEM DIAGNOZY JEST:

1. Określenie charakteru i zakresu problemów dziecka i rodziców
2. Wstępne ustalenie przyczyn zaburzeń
3. Określenie, czy oprócz diagnozy Integracji Sensorycznej należy przeprowadzić także dodatkowe badania, np.:

• badanie logopedyczne
• badanie integracji odruchów
• badanie centralnych zaburzeń słuchu (np. u dzieci z grupy ryzyka dysleksji lub ze zdiagnozowaną dysleksją, dysortografią, zaburzeniami koncentracji uwagi lub ADHD)
• badania ortoptyczne i strabologiczne wzroku - np. u dzieci z dysleksją (przeprowadzane poza naszą placówką - wskażemy godny polecenia gabinet)
• badania psychologiczne
• badanie EEG (przeprowadzane poza naszą placówką).


PRZEBIEG DIAGNOZY S.I.

1. Wywiad z rodzicami
2. Zaznajomienie się z dokumentacją dziecka (prosimy przynieść!)
3. Diagnoza Integracji Sensorycznej:

• próby kliniczne
• testy (jeśli dziecko jest zbyt małe lub z innych przyczyn nie można przeprowadzić testów integracji sensorycznej, używamy innych komplementarnych metod diagnostycznych pozwalających określić charakter zaburzeń występujących u dziecka)
• dodatkowe badania (tylko w naszej poradni!) - patrz niżej
• omówienie kwestionariusza sensomotorycznego

4. Dodatkowe badania

• badanie percepcji słuchowej (audiotesty)
• przesiewowe badanie ortoptyczne wzroku
• badanie dodatkowych odruchów (odruch pierwotny i odruch posturalny)

5. Omówienie wyników badań i zalecenia

Masz pytania? Zadzwoń! 697 07 66 40 lub 608 55 89 83.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NA SKRÓTY

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

LOGOPEDA

INTEGRACJA SENSORYCZNA

TOMATIS

BIOFEEDBACK

NEUROFLOW

DYSLEKSJA

JOHANSEN

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

CENNIK

O NAS

JAK U NAS WYGLĄDA

BAZA WIEDZY

KONTAKT

 

DRUKUJ