Leksja.pl - Neuroflow
WWW: www.leksja.pl
MAIL: kontakt@leksja.pl
GSM: 697 07 66 40 :: 608 55 89 83

TRENING SŁUCHOWY NEUROFLOW

Aktywny trening słuchowy Neuroflow jest terapią usprawniającą procesy komunikowania i uczenia się dziecka. Terapia dostosowana jest do wymagań i wieku dziecka (od wieku przedszkolnego do nastoletniego). Sesje odbywają się online w domu dziecka (pod nadzorem rodziców) albo w naszej poradni z terapeutą. Stopień trudności zadań zmienia się w sposób adaptacyjny tak, aby zadanie nie było zbyt łatwe, ani zbyt trudne.

Trening Neuroflow poprawia zdolności dziecka w :

• różnicowaniu dźwięków mowy, a w konsekwencji w nauce czytania, pisania i języków obcych
• utrzymaniu uwagi na głosie nauczyciela, szczególnie w szumie i hałasie
• podzielności uwagi (np. gdy należy jednocześnie słuchać nauczyciela i robić notatki)
• wydłużeniu pamięci słuchowej
• rozwoju mowy, prawidłowej artykulacji i melodii języka (prozodii)

Bardzo często po zakończeniu terapii obserwowane są u dziecka inne, korzystne zmiany, takie jak:

• poprawa pewności siebie
• wzrost samooceny
• obnienie poziomu stresu
• łatwiejsze nawiązywanie kontaktów społecznych

 


LEKSJA.PL • CENTRUM TERAPII DZIECIĘCEJ • WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

www.leksja.pl