logopeda

logopeda

 

JOANNA ZAWISTOWSKA

Logopeda, surdologopeda, terapeuta intergracji sensorycznej, pedagog specjalny. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i Studiów Podyplomowych Surdologopedii UMCS. Wykładała logopedię i pedagogikę na warszawskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej. Terapeuta integracji odruchów, neuroterapeuta metody EEG Biofeedback. Przez cztery lata prowadziła terapię integracji sensorycznej i treningi słuchowe dla dzieci z dysleksją w Międzynarodowym Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach.

Mama Błażeja i Szymona.

 

POZOSTAŁE SPECJALIZACJE

• Glottodydaktyka prof.B.Rocławskiego
• Terapia psychomotoryczna wg M.Procus i M. Block
• Program "Ćwiczeń integrujących odruchy" wg dr S.Goddard-Blythe
• Diagnoza i terapia metodą Integracji Sensorycznej
• Neurobiologiczne podstawy Integracji Sensorycznej
• Diagnoza i terapia SI dzieci w wieku 0-18 lat wg. Violet Maas
• Integracja Odruchów Twarzy wg metody dr S. Masgutowej
• Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych z całościowym
systemem ruchu ciała wg dr S. Masgutowej
• Diagnoza i terapia ortoptyczna w dysleksji.
• Teoria i praktyka EEG Biofeedback w neuropsychoterapii
• Terapia dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (Tomatis i Fast ForWord)
• Provider terapii Johansena i metody Neuroflow
• Terapeuta odruchów INPP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NA SKRÓTY

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

LOGOPEDA

INTEGRACJA SENSORYCZNA

DIAGNOZA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

TOMATIS

BIOFEEDBACK

NEUROFLOW

DYSLEKSJA

JOHANSEN

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

CENNIK

JAK U NAS WYGLĄDA

BAZA WIEDZY

KONTAKT

logopeda

OLGA KRYZIŃSKA-KLOKA

Neurologopeda, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej, pedagog specjalny. Obroniła magisterium na warszawskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku pedagogika specjalna i logopedia. Absolwentka Studiów Podyplomowych Neurologopedii, również na APS. Prowadziła terapię grupową w Zakładzie Rehabilitacyjno-Leczniczym Narządów Mowy Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Otwocku. Od kilku lat prowadzi zajęcia logopedyczne w warszawskich przedszkolach i placówkach integracyjnych.

Mama Mikołaja i Aleksandra.

 

POZOSTAŁE SPECJALIZACJE

• Terapia psychomotoryczna wg M. Procus i M. Block
• Terapia z zastosowaniem integracji sensorycznej w zaburzeniach rozwoju mowy u dzieci od 3 roku życia
• Wczesna diagnostyka i wspomaganie rozwoju dziecka ryzyka
z zastosowaniem metody Castillo Moralesa
• Terapia dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (Tomatis i Fast ForWord)
• Diagnoza i terapia metodą Integracji Sensorycznej
• Neurobiologiczne podstawy Integracji Sensorycznej
• Diagnoza i terapia SI dzieci w wieku 0-18 lat wg. Violet Maas
• Provider metody Neuroflow

 

 

 

 
 

integracja sensoryczna